Velkommen til Berget Gard og Miljøstall

Hest for mestring, læring og utvikling
Les mer om våre tilbud

Med tid og rom for alle – tilpasset den enkeltes behov

Berget Gard og Miljøstall er et småbruk i Ruste som tilbyr miljøarbeid ved hjelp av hester, sauer, natur og god tid.

Vårt mål er at de som kommer til oss skal  bli møtt på en god, inkluderende og fordomsfri måte. Ulike utfordringer i hverdagen, om de er av fysisk, psykisk eller sosial art, kan nyte godt av her og nå-opplevelser med fordomsfrie, trygge og vennlige dyr og omgivelser.

Vi legger til rette for at den enkelte skal få god tid til å finne seg til rette og til å utvikle seg gjennom ulike mestringsoppgaver. Målet er at opplevelser her skal kunne videreføres til hverdagslivet og mellommenneskelige relasjoner.

Vi tilrettelegger aktivitet ut ifra den enkeltes ønsker og behov og ønsker å jobbe tett og målrettet for å påvirke og bedre de aktuelle utfordringer. Aktivitetene strekker seg fra besøksgard via fritidstilbud, arbeidstrening til skreddersydde ridetilbud og relasjonsarbeid med hester.

Tilbudet gis til både privatpersoner og offentlige tjenester som barnevern, Rus og Psykisk helse og Tilrettelagte Tjenester. Vi samarbeider gjerne på tvers av tjenester for å sikre en helhetlig tilnærming.

Horses have survived, against all odds by adjusting to the needs of mankind, for 6 millennia.
They have served us with grace, and without prejudice based on religion, race, nationality, illness or disability.

Mankind has much to learn from them.

 

Hester har overlevd, mot alle odds gjennom å tilpasse seg menneskets behov, i seks millennium.
De har tjent oss med nåde og uten fordommer basert på religion, rase, nasjonalitet eller funksjonsevne.

Menneskeheten har mye å lære av dem.

 

Ann Kern-Godal, 2017

Hos oss er det rom for at den enkelte skal få god tid til å finne seg til rette og utvikle seg gjennom ulike oppgaver som skaper mestring, læring og utvikling.

Målet er at opplevelser hos oss skal kunne videreføres til hverdagslivet og mellommenneskelige relasjoner.

 

Kontakt oss:

Rita Berget Moen
Tlf. 900 65 584
E-post: rita@bergetgard.no