Våre aktiviteter og tjenester

På og rundt garden ligger det til rette for mange forskjellig aktiviteter. Alt bygges opp rundt dyrene og omsorgen og stellet av dem.
Ta kontakt med oss for mer informasjon

Tilrettelagt ridning

Ridning er en aktivitet som med små eller store tilretteleggelser kan utjevne forskjeller og tilpasses de aller fleste utfordringer. Det kan handle om store fysiske utfordringer som nyter godt av hestens bevegelser, eller det kan handle om å komme seg ut og i bevegelse i selskap av imøtekommende, store, sterke og vennlige dyr. 

HEAL-timer

Relasjonsarbeid med hest. Bli bedre kjent med dine følelser og emosjonelle reaksjoner gjennom samvær og interaksjon med hestene.

Athena-Horse Boy Method

En metode for ridning og samvær med hest, utviklet av en far til en gutt med autisme. Utgangspunktet er å skape et «ja-miljø» hvor en følger barnet i lek og aktivitet. Prinsippene i metoden passer også for voksne.

Miljøarbeid

Små og store arbeidsoppgaver på garden og med dyrene skaper gode situasjoner for læring, utvikling og mestring. Her er det god tid til å finne aktiviteter og arbeidsoppgaver som passer den enkeltes behov.

Tilrettelagt kjøring

Å kjøre med hest er et fint alternativ, eller tilskudd til ridning eller annet samvær med hestene.  

 

Opplevelsen av å styre hesten ut på tur eller rundt på bane kan også oppleves i vognen. Kan man ikke sitte selvstendig på hesteryggen, og er for stor til å ri med bakrytter, er dette et supert alternativ. Tøyler kan tilpasses eller spesialbestilles slik at hver enkelt bruker får det utstyret som passer best.

Å kunne tilby samvær og aktivitet med hest i helsefremmende formål har vært en drøm som har vokst i takt med utdannelse og erfaring over mange år.

Kan vi tilby det du trenger?