Athena-Horse Boy Method

En metode innenfor hesteassistert intervensjon, som benytter samridning og- eller tilrettelagt selvstendig ridning for bedre å komme i posisjon til læring og utvikling for barn, ungdom og voksne med autisme, ADHD, PTSD, depresjoner, angst og andre nevrobiologiske forstyrrelser. Målet er å påvirke og forandre rigide tanke- og atferdsmønstre i hjernen.

Athena-Horse Boy Method er en enkel og effektiv måte å komme i posisjon for samspill og læring.

Samridning

Ved å sette barnet foran seg i salen kommer en i direkte posisjon til å snakke inn i barnets øre uten å forstyrre barnets visuelle inntrykk. Det blir lettere å følge med på barnets oppmerksomhet ved at vi nå ser det samme.

Ved hjelp av midler gitt av Miljødirektoratets prosjekt «Hest for folk flest», har jeg kjøpt en stor westernsal som komfortabelt rommer meg og små barn. Dette gjør rideopplevelsen trygg, også for barn som ikke kan sitte selvstendig på hesteryggen. Samridningen kan foregå uten sal, for å komme direkte på den varme hesteryggen og bedre kjenne hestens bevegelser.

Bevegelsene fra hesten har vist seg å påvirke nervesystemet gjennom å frigjøre hormonet oxytocin som senker stressnivået i kroppen, noe som kan gjøre det lettere å konsentrere seg om her og nå. 

Samarbeid om læring

Med utgangspunkt i den enkeltes interesser inviterer vi til samarbeid om læring. Stallen, ridebanen og omgivelsene rundt er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Trampoline, hengekøye og skog gir muligheter for fysisk utfoldelse. Hestene og sauene kan være en del av slik lek, men kan også utelates.

 «Følg barnet, i naturen, la dem bevege seg!»

Mottoet til HorseBoy etter råd fra Dr. Temple Grandin