Athena-Horse Boy Method

En metode innenfor hesteassistert intervensjon, som benytter samridning og- eller tilrettelagt selvstendig ridning for bedre å komme i posisjon til læring og utvikling for barn, ungdom og voksne med autisme, ADHD, PTSD, depresjoner, angst og andre nevrobiologiske forstyrrelser. Målet er å påvirke og forandre rigide tanke- og atferdsmønstre i hjernen.

Athena-Horse Boy Method er en enkel og effektiv måte å komme i posisjon for samspill og læring.

Samridning

Ved å sette barnet foran seg i salen kommer en i direkte posisjon til å snakke inn i barnets øre uten å forstyrre barnets visuelle inntrykk. Det blir lettere å følge med på barnets oppmerksomhet ved at vi nå ser det samme.

Ved hjelp av midler gitt av Miljødirektoratets prosjekt «Hest for folk flest», har jeg kjøpt en stor westernsal som komfortabelt rommer meg og små barn. Dette gjør rideopplevelsen trygg, også for barn som ikke kan sitte selvstendig på hesteryggen. Samridningen kan foregå uten sal, for å komme direkte på den varme hesteryggen og bedre kjenne hestens bevegelser.

Bevegelsene fra hesten har vist seg å påvirke nervesystemet gjennom å frigjøre hormonet oxytocin som senker stressnivået i kroppen, noe som kan gjøre det lettere å konsentrere seg om her og nå. 

Samarbeid om læring

Med utgangspunkt i den enkeltes interesser inviterer vi til samarbeid om læring. Stallen, ridebanen og omgivelsene rundt er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Trampoline, hengekøye og skog gir muligheter for fysisk utfoldelse. Hestene og sauene kan være en del av slik lek, men kan også utelates.

Metoden:

Rupert Isaacsons sønn Rowan får diagnosen autisme som liten gutt. En far som hadde gledet seg til å dele hesteinteressen med sin lille gutt, måtte legge bort disse drømmene og fokusere på terapi og opplæring. Men som ved en tilfeldighet springer hans lille sønn ut på jordet til en gretten hest, og faren blir vitne til et ekte møte mellom gutt og hest som blir starten på en oppdagelsesreise for den lille familien. Denne reisen blir til boken «Hestegutten» og senere oppfølgeren «The Long Ride Home», som beskriver hvordan far og sønn etter hvert finner sin egen måte å leve med autismen og hestene på. Og denne måten blir sener nedfelt som Athena Horse Boy Method, en metode spesielt myntet på personer med autisme, som baseres på forskning og vitenskap om hvordan kroppen responderer på nærværet og bevegelsen fra hestene. 

 «Følg barnet, i naturen, la dem bevege seg!»

Mottoet til HorseBoy etter råd fra Dr. Temple Grandin