Gevinster ved ridning og miljøarbeid med hest

Balanse, koordinasjon og styrke

Ridning har en godt dokumentert positiv virkning på balanse, koordinasjon og styrke i bolen. Det løsner spasmer og øker bevegelighet i muskulaturen. 

Avspenning og bevegelighet

I tillegg til avspenning, koordinasjon, bevegelighet, balanse og kroppsbevissthet, kan ridning stimulere kognitive evner som hukommelse, initiativ, orientering i rom og retning, konsentrasjon, planlegging og en rekke andre ting. Alle sanser blir aktivert. Vi blir påvirket av hesten på alle måter, både fysisk og psykisk. Det kreves reaksjoner fra hele kroppen når vi rir, et sensomotorisk samspill. (Ellen Trætteberg).

Samvær og tilhørighet

For mange er kontakten og samværet med hesten vel så viktig som ridningen. Å få være med i stallen, børste hesten sin og føle kameratskapet og samhørigheten med hesten betyr mye. Hestens naturlig kontaktsøkende væremåte åpner for det å velge og å bli valgt.

Sosiale ferdigheter

Flere studier viser til en bedring av sosiale ferdigheter, som kommunikasjon, grensesetting, felles forståelse, turtakning og emosjonell regulering gjennom arbeidet med hester. Som en følge av arbeidet med hestene er målet at personene skal lære noe om seg selv som kan være overførbart til mellommenneskelige settinger. 

Å kunne tilby samvær og aktivitet med hest i helsefremmende formål har vært en drøm som har vokst i takt med utdannelse og erfaring over mange år.

Kan vi tilby det du trenger?