HEAL-timer

HEAL er en modell innenfor hesteassistert psykoedukasjon som benytter et sett med nøkler/prinsipper for å forstå og regulere emosjonelle reaksjoner i oss selv og andre, noe som i sin tur legger grunnlaget for gode relasjoner.

I samspill med hesten arbeider vi med emosjonelle utfordringer, grensesetting, selvregulering og sosial tilhørighet. Målet er å lære noe om seg selv gjennom arbeidet med hesten, som kan overføres til mellommenneskelige relasjoner.

Dette arbeidet handler ikke nødvendigvis om ridning, men ridning kan være en del av det. Vi jobber med hestene fra bakken, på bane, i stall eller på tur i skogen. 

Hos oss er det rom for at den enkelte skal få god tid til å finne seg til rette og utvikle seg gjennom ulike oppgaver som skaper mestring, læring og utvikling.

Målet er at opplevelser hos oss skal kunne videreføres til hverdagslivet og mellommenneskelige relasjoner.

 

Kontakt oss:

Rita Berget Moen
Tlf. 900 65 584
E-post: rita@bergetgard.no

Følg oss i sosiale medier