HEAL-timer

HEAL er en modell innenfor hesteassistert psykoedukasjon som benytter et sett med nøkler/prinsipper for å forstå og regulere emosjonelle reaksjoner i oss selv og andre, noe som i sin tur legger grunnlaget for gode relasjoner.

HEAL-metoden jobber seg gjennom 6 nøkler til gode relasjoner, med utgangspunkt i emosjonene frykt, aggresjon, panikk, lek, søken og evnen til å vise omsorg. 

I samspill med hesten arbeider vi med emosjonelle utfordringer, grensesetting, selvregulering og sosial tilhørighet. Målet er å lære noe om seg selv gjennom arbeidet med hesten, som kan overføres til mellommenneskelige relasjoner.

Dette arbeidet handler ikke nødvendigvis om ridning, men ridning kan være en del av det. Vi jobber med hestene fra bakken, på bane, i stall eller på tur i skogen.