Horse Boy og Movement Method

Disse tilnærmingene fokuserer på bevegelse i tilrettelagte ja-miljøer. Ved å plassere barnet foran oss i salen kan vi sammen oppdage og lære om alt det naturen og miljøet har å tilby. Et lykkelig barn som får bevege seg, lærer og utvikler seg bedre. Hesten kan tilføre kontakt og nærhet med umiddelbar respons.

Horse Boy Method

Horse Boy Method er en tilnærming utviklet for mennesker med diagnoser på autismespekteret. Små barn plasseres foran ledsager i salen og den rytmiske bevegelsen fra hesten påvirker psoasmuskelen i bekkenet, noe som frigjør lykkehormonet oxytocin. Dette viser seg å åpne læringsreceptorer i hjernen og barnet kan lettere lære.

Metoden viser seg og også ha god virkning på andre nevrologiske utfordringer som angst, depresjoner og PTSD. 

Movement Method

Movement Method er basert på det enkle premiss at dersom du ønsker at et barn med autisme skal lære, må du lage et miljø som inspirerer til læring.

 Fysisk miljø + sosialt miljø = læring

Dette miljøet trenger ikke å involvere hestene, men det kan gjøre det. I tillegg kommer de andre dyrene på gården til sin rett i denne tilnærmingen. Vi tar barnet med ut i naturen på og rundt gården, utforsker og lærer om det vi opplever og ser. Skog, hengekøye, trampoline, leker – vi lager et Ja-miljø og lar barnet lede an. Metoden tar sikte på å lære barnet både sosiale ferdigheter som samspill, turtaking, ADL og akademiske ferdigheter som f.eks. lesing, matematikk og naturfag.