Hvem passer tilbudene og aktivitetene for?

En fritidsaktivitet, en arena for mestring med tid og rom

Til deg som har prøvd ordinære fritidsaktiviteter og ønsker bedre tilrettelegging. Du trenger kanskje mer tid til å finne deg til rette og mestre hver oppgave. Vi lager en plan for hva det er du ønsker å oppnå med dine timer. En slik plan er dynamisk og utvikler seg i takt med din progresjon.

Som tillegg til annen behandling

Et tillegg til deg som går til tradisjonell fysioterapi og som ønsker en aktivitet i tillegg. Etter avtale samarbeider jeg gjerne med din fysioterapeut for å sikre at vi tilrettelegger din ridning for å bli mest mulig gunstig for dine utfordringer.

Videreføre tidligere aktivitet

Har du hatt opphold på institusjon hvor de har tilbudt aktivitet med hest, enten som en aktiv del av behandlingen eller som tilbud om aktivitet og ønsker å fortsette med hest? Vi tilrettelegger aktivitet som gjerne inneholder arbeidsoppgaver både i stallen og sammen med hestene og de andre dyra.

Å kunne tilby samvær og aktivitet med hest i helsefremmende formål har vært en drøm som har vokst i takt med utdannelse og erfaring over mange år.

Kan vi tilby det du trenger?