Hvorfor miljøstall?

Vårt fokus er å skape et miljø som innbyr til utvikling og læring med muligheter til å utfolde seg i eget tempo i trygge og gode omgivelser.
Les mer om fordeleneHvem passer det for?

Miljø for mestring, læring og utvikling

Garden er en arena med mange ulike arbeidsoppgaver som kan tilrettelegges til hver enkelt sitt behov. Rutiner og daglige gjøremål, praktiske oppgaver og omsorgen for dyrene gir mestringsopplevelser og et mangfold av muligheter for læring og utvikling.

 

Miljøarbeid handler om å tilrettelegge for læring og utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt (Holden, 2013; Olkowska og Landmark, 2009). 

Hesten er et flokk- og byttedyr, som betyr at den er avhengig av flokken for å overleve. Dette fører til at den naturlig søker tilhørighet med andre individer, også mennesker, for å føle seg trygg. Hestene søker å regulere hverandre, da en harmonisk flokk er en sterk flokk. Hver enkelt hest påvirker og blir påvirket av andre medlemmer av flokken.

Når den store og trygge hesten gir deg oppmerksomhet og følger dine instruksjoner skaper det en følelse av mestring og samspill. Studier viser at aktiviteter med hest kan virke motiverende for læring.

Rutiner og nødvendig arbeid i og rundt stallen kan minne om dagliglivet, vi må få gjort dagens gjøremål for at hestene og vi skal ha det bra. På denne måten kan en få rettet fokus på hverdagen generelt, også utenfor stallen.