Miljøarbeid

Miljøarbeid handler om å tilrettelegge for personlig læring, mestring og utvikling, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger.

Hesten møter den du er – her og nå. Den bryr seg ingenting om gårdagens eller morgendagens bekymringer eller historier, den dømmer ikke etter utseende eller klær, den bare er – her og nå.

Lek og moro

Stallen, ridebanen og skogen rundt inviterer til ulike aktiviteter. Her skal mennesker kunne utfolde seg i naturlige omgivelser.

Sosialt samhold

Stallen skaper et miljø der ulikheter utjevnes og alle kan delta ut ifra sine forutsetninger.

Tilrettelagte oppgaver

Alt fra tunge fysiske oppgaver i stall og uteområder, til ro, hygge og en god samtale rundt bålet. Mulighetene er mange…