Velkommen til Berget!

Berget er et småbruk som ligger øverst i bygda Ruste i Nord-Fron Kommune. Nedenfor ligger bygda med sine garder og små veier, og ovenfor strekker skogen seg ut med et utall av turmuligheter og ro. Alt dette innbyr til tur, aktiviteter og oppdagelse sammen med hestene.
Les mer om våre tilbud

Storslått utsikt og ekte møter

Fra gardsplassen på Berget er det flott utsikt til bygda, Lågen og omkringliggende fjell. Åpenheten i naturen og omgivelsene skal speiles i åpenheten i møtene på garden.

Stallen er hovedarenaen og har plass til fem hester. I tillegg finnes et gammelt fjøs som for tiden er krypinn for en liten flokk med villsau som ellers bor ute hele året. Garden forøvrig er beite og boltreplass for hestene og sauene. Om sommeren har vi griser.

I 2019 fikk vi bygget ridebane og handicap-rampe. I tilknytning til ridebanen arbeider vi med å opparbeide en bålplass med gapahuk og et lekeområde i skogen ved siden av. Området ligger skjermet for innsyn, omgitt av natur som innbyr til tur, aktivitet og oppdagelse sammen med hestene.

På vei til seters…

Til garden hører det med en seter ca 40 minutters gange unna. Denne benyttes som turmål, og som base for aktivitet ved behov eller ønske.

Kan vi tilby det du trenger?