Hei, jeg heter Rita

Min medfødte kjærlighet til hest har gjennom årene utviklet seg til en brennende interesse for å tilby gode og utviklende opplevelser med hest til mennesker med ulike utfordringer og behov.

Ekte møter mellom mennesker og dyr

Igjen og igjen opplever jeg at arbeidet og samværet med hester i natur og rolige omgivelser gir en opplevelse av mestring, tilhørighet, glede og ro. 

Min bakgrunn

Hestejente + vernepleier = tilrettelagte opplevelser med hest og dyr basert på den enkeltes behov.

I 2008 tok jeg med familien min og flyttet hjem til småbruket Berget i Ruste. Nå kunne drømmen om å tilby gode og utviklende opplevelser med hest til mennesker med ulike utfordringer og behov endelig slå rot og begynne å vokse.

Tidligere hadde jeg jobbet som turleder for turistridning, som heste-au-pair i Frankrike (2002–2003) og som «working student» ved The Diamond Centre for Handicapped riders i Surrey, England (2003–2004). Her gjennomgikk jeg et opplæringsprogram i regi av Riding for the Disabled Association og fullførte Instruktøropplæring høsten 2004.

I 2005 begynte jeg som rideinstruktør for funksjonshemmede og var ansvarlig for terapiridningen ved Gjøvik Miljøhestesenter, og siden 2009 har jeg jobbet i barnehage og skole i Nord-Fron kommune med barn med spesielle behov.

I 2012 ønsket jeg å utvide kunnskapen min om personer med spesielle behov og startet på vernepleierstudiet ved Høgskolen på Lillehammer. Gjennom studiet hadde jeg praksis i barnevernet, ved skjermet avdeling på aldershjem og ved Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung – Oslo Universitetssykehus, hvor de benytter hesteterapi i behandlingen.

Bacheloroppgaven omhandlet barn med autisme og hvordan hester og ridning kan påvirke kommunikasjon og sosial samhandling. I tillegg har jeg jobbet ett år ved The Diamond centre for handicapped riders i Surrey, England til RDAI (rideinstruktør for funksjonshemmede), jeg har gjennomgått HEAL Facilitator Program (tilrettelegger for hest i relasjonsorientert læring og utvikling) og arbeider i dag, i tillegg til eget tilbud på garden, med barn med spesielle behov i barneskole. Å kunne tilby samvær og aktivitet med hest i helsefremmende formål har vært en drøm som har vokst i takt med utdannelse og erfaring i mange år.

Med utgangspunkt i min erfaring og kompetanse tilbyr jeg nå miljøarbeid med hest til personer med ulike utfordringer som ønsker et individuelt tilrettelagt tilbud.

Målet er at arbeid og samvær med hester i natur og rolige omgivelser kan gi besøkende opplevelser av mestring, tilhørighet, glede og ro som de kan ta med seg tilbake til hverdagen og sine mellommenneskelige relasjoner.

Å kunne tilby samvær og aktivitet med hest i helsefremmende formål har vært en drøm som har vokst i takt med utdannelse og erfaring over mange år.

Min CV

  • Lang erfaring med egen hest
  • RDAI – Riding for the disabled association, Instructor (2004)
  • Bachelor i vernepleie (2016)
  • HEAL facilitator – Human equine alliance for learning (2019)
  • Athena – Horse Boy Method (gjennomført HBM1 og jobber med godkjenning som tilbyder)
  • Terapihest 1 og etablererseminar i regi av Hest og Helse

Tid og ro gir rom for samhandling og relasjonsbygging

Gjennom å skape et godt, utforskende og avslappende miljø kan brukeren komme og være den de er, uavhengig av diagnose og bakgrunn.