Tilrettelagt ridning

Ridetimer som tilrettelegges ut ifra den enkeltes forutsetninger både av fysisk, psykisk og sosial art.

Ridning er en aktivitet som kan tilpasses alle – utjevne forskjeller og tilrettelegges for de aller fleste utfordringer. 

Maks 2 elever pr time.

Fysiske utfordringer

Den fysiske gevinsten av ridning har vært godt kjent og dokumentert i en årrekke. Koordinasjon, balanse, muskelstyrke, rotasjon og bevegelighet påvirkes av hestens rytmiske bevegelser. Dette virker avslappende på både muskler og ledd.

Sosiale utfordringer

Hesten representerer en fordomsfri vennskapelighet, den søker tilhørighet og gir umiddelbar respons på vår væremåte og vår sinnstilstand. Samspillet med hesten vil dermed kunne si noe om samspillet med mennesker også.

Psykiske utfordringer

Både ridning og samvær med- og stell av hest kan virke positivt på menneskers psyke. Hestens størrelse og dens sosiale og vennlige vesen tilrettelegger for gode mestringsopplevelser. Forskning har også vist at hestens bevegelser påvirker frigjøring av velvære-hormonet oksytocin, noe som kan virke positivt på f.eks stress, angst og uro.